پارتیشن اداری بلند تا سقف استاندارد

پارتیشن اداری که از اندازه های بلندی که 3 قسمت مساوی جدا می شود . تماما از قسمت های آن به طور سوا , سوا از یکدیگر ایجاد می شوند که تمام قسمت 1 پنل جداگانه را ایجاد می کنند . پنل زیرین , پنل میانی و پنل سقفی یا همان نقشینه . شکیلترین نوع برای پنل زیرین اینطور هست که بلندی پنل 90 سانتی متر نصب شود بخاطر تعیین این شماره این است که تمام بلندی میزهای کارشناسی از کف 80 سانتی متر هستند و طرز تزئین میز کارشناسی در جوار پارتیشن اداری از برخوردهای ممکن پذیر مقاومت  ایستایی شده باشند . مرحله آتی ساخت پیشخوان یا میز به پیکره پارتیشن دوجداره می باشد بطوریکه پارتیشن اداری از فرم دوجداره است و اینکه مقاومت و ایستایی خیلی عالی بهرهمند میباشد میشود میز پرسنل را با قاعده های اختصاصی به پیکره پارتیشن وصل کرد در این نوع و مدل نیز بلندی روی میز از بخش شیشه پارتیشن زیرین تر می باشد . اکنون نصب میز 2 مورد خوبی دارد نخست این که محیط کمی را میگیرد ثانیا این که مخارج میز پرسنل نیز بنفع شما می شود . مناسب پنل زیرین پارتیشن قبلا شرح دادیم خدمت حضورتان حالا وقت پنل میانی که شیشه نصب می شود است و علت بلندی 135 سانتی متری پنل میانی را مورد چالش و تفسییر می نمائیم . ابتدا صبر کنید تا قبل از توضیح این مبحث اول در مورد درب پارتیشن توضیح مختصری بدهیم در ورودی این طرح از پارتیشن چوب ام دی اف است . بلندی در ورودی این طرح از پارتیشن همراه قالب آن 200 سانتی متر است و بخش بعد از پنل میانی قالب ام دی اف است . پس بلندی این پنل 130 سانتی متر است و از تلفیق شیشه 3میل ساده همراه با ام دی اف ساخته شده . بخش زیرین و راس پارتیشن  پنل پایانی است متراژ فضای طاق تا راس پنل شیشه را ایجاد میکند پنل های پارتیشن تمام شده و حالا ما پارتیشن اداری شکیل خود را با همکاری گروه پارتیشن پدیده ایجاد کرده ایم.